• 1953.670
Κ080Λ 0,60Χ2,00 ΛΕΥΚΗ
Κ080Κ 0,60Χ2,00 ΚΑΦΕ
Κ080Π 0,60Χ2,00 ΠΡΑΣΙΝΗ
Κ080Μ 0,60Χ2,00 ΜΠΛΕ 
 
  • 1953.735
Κ110Λ 1,00Χ1,50 ΛΕΥΚΗ
Κ110Κ 1,00Χ1,50 ΚΑΦΕ
Κ110Π 1,00Χ1,50 ΠΡΑΣΙΝΗ
Κ110Μ 1,00Χ1,50 ΜΠΛΕ
 
  • 1953.960
Κ140ΒΛ 1,00Χ2,00 ΛΕΥΚΗ
Κ140ΒΚ 1,00Χ2,00 ΚΑΦΕ
Κ140ΒΠ 1,00Χ2,00 ΠΡΑΣΙΝΗ
Κ140ΒΜ 1,00Χ2,00 ΜΠΛΕ
 
  • 1953.1150
Κ140Λ 1,00Χ2,50 ΛΕΥΚΗ
Κ140Κ 1,00Χ2,50 ΚΑΦΕ
Κ140Π 1,00Χ2,50 ΠΡΑΣΙΝΗ
Κ140Μ 1,00Χ2,50 ΜΠΛΕ
 
  • 1953.1385
Κ175Λ 1,00Χ3,00 ΛΕΥΚΗ
Κ175Κ 1,00Χ3,00 ΚΑΦΕ
Κ175Π 1,00Χ3,00 ΠΡΑΣΙΝΗ
Κ175Μ 1,00Χ3,00 ΜΠΛΕ
 
  • 1953.1615
Κ205ΒΛ 1,40Χ2,50 ΛΕΥΚΗ
Κ205ΒΚ 1,40Χ2,50 ΚΑΦΕ
Κ205ΒΠ 1,40Χ2,50 ΠΡΑΣΙΝΗ
Κ205ΒΜ 1,40Χ2,50 ΜΠΛΕ
 
  • 1953.1900
Κ205Λ 1,00Χ4,00 ΛΕΥΚΗ
Κ205Κ 1,00Χ4,00 ΚΑΦΕ
Κ205Π 1,00Χ4,00 ΠΡΑΣΙΝΗ
Κ205Μ 1,00Χ4,00 ΜΠΛΕ