Πλαστικά Στηρίγματα

Συσκευασία Φ8mm & Φ11mm:  50 τεμ.

Συσκευασία Φ16mm : 25 τεμ.

60(h)cm , Ø 8mm 1953.023

Κωδικός: 11633

 

90(h)cm , Ø 8mm 1953.036 

Κωδικός: 11634

 

90(h)cm , Ø 11mm 1953.044

Κωδικός: 11636

 

120(h)cm , Ø 11mm 1953.050

Κωδικός: 11637

120(h)cm , Ø 8mm 1953.050

Κωδικός: 11635

150(h)cm , Ø 11mm 1953.068

Κωδικός: 11638

180(h)cm , Ø 11mm 1953.080

Κωδικός: 11639

150(h)cm , Ø 16mm 1953.098

Κωδικός: 11640

180(h)cm , Ø 16mm 1953.105

Κωδικός: 11641

210(h)cm , Ø 16mm 1953.135

Κωδικός: 11642

240(h)cm , Ø 16mm 1953.156

Κωδικός: 11643

270(h)cm , Ø 20mm 1953.175

Κωδικός: 11644